Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : AKASHA

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Inopia 25/10/2022

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : (titulorik gabe)

URMAH

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : NoSoloRadio

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : La Profecia del Abuelo

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Empieza el año del Tigre

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Amor Anarquia

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : NosoloSello 2021

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : DEJAME SALVAJE

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : VIVIR EN UNA AUTO CARAVANA/CAMPING CAR

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Negu un Chaman Vasco

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Programa nº3 Brujas

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Programa nº2 Trijilandia

Mundu Berria(e)ko Un Mundo Nuevo : Portal 11/11 2021