“Zergatik egingo dugu zaintza-lanen greba feminista?” -Lidia Ruiz Gómez eta Vanessa Cachafeiro Sáez de Cortázar (Mugarik Gabe)-

“Zergatik egingo dugu zaintza-lanen greba feminista?” -Lidia Ruiz Gómez eta Vanessa Cachafeiro Sáez de Cortázar (Mugarik Gabe)-

Datorren martxoaren 8rako zaintza-lanen greba egiteko deia egiten dugu. Imajinatzen zer-nolako kolapsoa sortuko litzatekeen emakume guztiok planto egin eta zaintza-lanak egiteari utziko bagenio, esfera produktiboan nahiz erreproduktiboan? 

Rita Laura Segato antropologo feministak azaltzen duenez, bizitzan produktibitateak dituen balioak eta zaintza-lanek dituztenak bi proiektu historiko desberdin dira. Zaintzaren proiektu historikoa festari eta plazerari dagokio; gauzen proiektu historikoa produktibitateari. Gauzen proiektu historikoak norbanakoak egiten ditu; loturenak, aldiz, komunitatea.

Eta guk komunitatea nahi dugu, gorputzak eta haien zaintza sistemaren erdigunean jarri, balioa eman zaintzari, afektuei, plazerei. Mugimendu feminista eta hainbat kolektibo eta erakunde sozial aspaldidanik ari gara aldarrikatzen premiazkoa dela bizitzaren eta planetaren zaintza gizarte antolaketaren erdigunean jartzea. Zentraltasun berri honek kapitalismo heteropatriarkalari eta kolonialistari gizartean duen leku hegemonikoa kentzea lekarke.

Zaintza-lanak ez dira soilik mendekotasun-egoera ohiz kanpoko batean daudenen kontua, ezta bizitzako lehen urteetan daudenena ere; edo gaixotasun kroniko bat dutenena edota bizialdiaren amaieran daudenena. Alderantziz, bizitzaren ziklo osoan pertsona orok behar du zaintza, bai gure gorputzena, bai eta horiek zeharkatzen dituzten afektu eta desafektuena ere. Zaintza horiek jasotzeak ez luke familia edo afektu lotura jakin batzuen atzean egon behar, ezta norbanakoaren bitarteko ekonomikoen edo horiek egiteko denboraren eta nahiaren atzean ere.

Gaur egun, ez gizonek ezta Estatuak ere ez dute beren gain hartzen bizitza zaintzeko ardurarik. Emakumeok ari gara zaintzen krisia nola hala konpontzen. Emakumeok ari gara jasaten Ongizate Estatuaren murrizketak eta geroz eta zaintza-lan handiagoa behar duen gizartearen zahartzea.

Geuri dagokigu lan horiek egitea eta soinean zama handiegia daramagu, lanorduak bizkoiztu eta hirukoizten baitzaizkigu. Bestela, familia sarera jotzen da, amonareengana, batik bat, zeinari denbora libreaz gozatzea eta nahi duen bizi-proiektua aurrera eramatea eragozten baitzaio. Zaintzera derrigortutako emakumeak dira amonak, beste aukerarik ez baitzaie geratzen.

Beste batzuetan, beste emakume batzuk kontratatzen dira, maiz migratuak eta pobretuak izan ohi direnak; beren haurrak eta familia hegoalde globaleko jatorrizko herrialdean utzi behar izaten dute beste pertsona batzuk zaintzeko, harik eta zaintzen kate globala deitzen zaiona sortu den arte.

“Gasteizko etxeko emakume langileen egoerara hurbilketa” (Aproximación a la situación de las empleadas de hogar en Gasteiz), 2018ko ekainean argitaratuko den ikerketa lanean adierazten denez, etxeko emakume langileek lan-baldintza prekarioei eta beren eskubideen urratze-maila altuari egin behar diote aurre. 2015ean, Euskadin, 29.543 pertsona zeuden afiliatuta Etxeko Langileen Sistema Berezian.

Horietaik %95 emakumezkoa zen, 28.112, hain zuzen. Araban 3.152 emakumezko zeuden afiliatuta guztira, horietatik 1.253 atzerritarrak. Kontuan hartu gabe merkatu informalean lan egiten duten emakumeen kopurua. Ikerlan optimistenen arabera, %30 inguru osatzen dute. Emakumeentzat sortzen diren kontratu kopuruari dagokionez, etxeko lanen jarduera da lehenengoa. Emakume etorkinen lan-hobia  ere horixe da. Aipatu dugun ikerketa-lanaren zirriborroaren arabera, Lan Ikuskaritzak ez du ikuskapen-lanik egiten, familia kontratatzaileen egoitzen bortxaezintasunaren aitzakia pean.

Etxeko enpleguan maiz gertatzen diren indarkeria matxista, klasista eta arrazista egoeren aurrean inpunitatea dakar. Gainerako sektoreen aldean, ez zaie lan-eskubide eta Gizarte Ongizateko eskubiderik aitortzen (bidegabeko beste diskriminazioen artean, ez zaie langabezirako eskubiderik aitortzen), eta lan-arriskuen prebentziorako legeditik kanpo uzten dituzte. Sektorean honako hau da normaltasuna: informaltasuna, funtzioen zehazgabetasuna, lanegun amaigabea, kitapenik ez ordaintzea, gaixotasun- edo haurdunaldi-bajengatik bidegabeko kaleratzeak, familia kontziliaziorako eskubiderik ez izatea, lan-hitzarmen kolektibo bat ezin negoziatzea, estresa, autoestimu falta eta desoreka emozionala.

Egoera hauek are larriagoak dira langile migratuez ari garenean. Egoera irregularrean daudenez, baldintza okerragoak jasateko prest egoten dira, herrialdean egoitza legala lortu ahal izateko. Kezkagarria da bereziki barneko langileek -emakume migratuak gehienak- jasaten duten eskubideen urratzea.

Egiatan, esklabotza erregimen batean ari dira lanean;  euren bizitzaren eta gorputzaren gaineko kontrola egon ohi da kasu batzuetan, lanegun akigarriak izaten dituzte, legeak ezarritakoa baino soldata baxuagoa jasotzen dute eta, batzuetan, ostatuaren eta mantenuaren truk baino ez dute lan egiten.

Gainera, emakume askok aitortu izan dutenez, modu batean edo bestean, jazarpen sexuala jasan izan dute. Oso maiz kutsu sexuala duten eskaerak jasotzen dituzte, internet edo iragarkien bidez etxeko langile zerbitzuak eskaintzen dituztenean. 

Horregatik guztiagatik, zaintza-lanaren greba bidez kaleak hartuko ditugu. Salatuko dugu lan horiek emakumeen bizkar egiten direla eta gizonak, berriz, salbuetsiak geratzen direla, gauzen ordena “naturala” balitz bezala; salatuko dugu etxeetan egiten den lana, doan egiten denez ikusezina, sistema honen oinarria dela; bizitzaren mantenua erdigunean jartzea exijituko dugu; zaintza-lanen banaketa justua eta berdintasunezkoa; zaintza-lanak familia nuklearretik haratago birbanatzea eta kolektibizatzea, emakumeen esku utzi gabe; erreprodukzioak dakarren guztia aitortzea; eta erakunde publikoek har dezatela beren gain eskubide unibertsalak bermatzeko ardura, bai zaintza jasotzekoa bai eta bizitzaren zaintzarekin zerikusia duten enplegu guztiena ere, batik bat etxeko lanarena.

Imajinatu nolakoa izango litzatekeen eguna zure inguruko emakumeek zaintza-lanik egingo ez balute. Gu geratzen bagara, guztia geratuko da. Horregatik, dei egiten dizuegu emakume guztioi: ez zaindu, ez egin lan erreproduktiborik. Eta jantzi besoko more bat eta zintzilikatu amantala balkoi eta leihoetan, greba egiten ari zaretenaren seinale.

*ZENTZUZ KONTSUMITU partzuergoak egindako ikerlana. SETEM HH, Medicusmundi Araba eta Mugarik Gabe kolektiboek osatzen dute partzuergoa eta kontsumo kontziente eta eraldatzailearen alde ari dira lanean 2005etik hona Gasteizen.

“Ez naiz txakurfoboa, baina…” -Koldo Alzola-

“Ez naiz txakurfoboa, baina…” -Koldo Alzola-

Auzokide gogaikarriak etorri zaizkigu atarira. Bizilagun berriek txakurkume bat daukate eta nik gorrotatu egiten ditut txakurrak. Ezin ditut eraman haien zaunkak ezorduetan, espaloi gaineko kaka mokordoak, elkarri hankartea miazkatze lizun hori, hankari heldu eta aldaka-mugimendu espasmodikoak egiten dizkizutenean… Ezin ditut jasan. Horregatik, sinadura bilketa jarri dut abian azokoen artean, txakurraren jabea komunitatetik botatzeko. Gehiegizkoa dela pentsatuko duzue, agian. Baina esango banizue jende gehiago bildu dudala nire aldarrikapenera, eta astebururo manifestazioa egiten dugula hiriko erdigunean auzotik maskotak eta euren jabeak kanporatzeko? Nire obsesioa urrunegi eraman dudala esango zenukete, seguraski. Eta areago, esango banizue auzo-patruilak antolatu ditugula eta makilez armatuta guardia egiten gabiltzala txakurrak auzunean sar ez daitezen? Txakurfoboa eta maskotazida naizela leporatuko zenidakete, seguruenik. Eta ez hori bakarrik, esango banizue gauaren babesean patruilakide sutsuenekin txakurkumea duen bizilagunaren etxean sartu eta goitik behera txikitu egin diogula? Psikopata arriskutsu kupidagabea naizela iritziko zenukete, zalantzarik gabe.

Bada, hori guztia eta gehiago gertatzen ari da azken asteotan Gasteizen, Aztegieta auzoan, hain zuzen. Baina ez kezkatu, auzotarren gorrotoaren jomugan ez dago maskotadun hiritar bat, ijito familia bat baizik. Manzanares-Cortestarrak, Abetxuko auzunean pairatutako jazarpenetik ihesian, Aztegietara joatekoak ziren, Alokabidek esleitu zien etxebizitzaz jabetzera. Auzuneko biztanle talde batek, baina, familiaren aurkako sinadura bilketa jarri zuen abian; baina inor gutxiri iruditu zitzaion gehiegizkoa. Astebururo manifestazioak antolatzen hasi ziren hiriko erdigunean, baina gutxi izan ziren euren obsesioan urrunegi joan zirela esan zietenak. Auzo patruilak antolatu zituzten makilez armatuta ijitoak zegokien etxean sar zitezen ekiditeko; eta apenas gutxi batzuk ausartu ziren haien jarrera arrazista zela esatera. Azkenik, gauez Alokabideren etxebizitzan sartu eta birrindu egin zuten; eta apenas ez da psikopata arriskutsu kupidagabeak direla esatera ausartu denik. Ez dut uste Mazanares-Cortestarrei leporatzen dizkieten gaiztakeria guztiak egia direnik. El Correo Español egunkariak arduragabekeriaz zurrumurru horiek elikatu eta zabaldu baditu ere, ez ditut sinesten. Baina egia balira ere, berdin dit. Ijitoek ezorduetan zaunka, espaloi gainean kaka, elkarri hankartea lizunkeriaz miazkatu eta hankari helduta aldaka-mugimendu espasmodikoak egingo balituzte ere, ez da motibo arrazoizkoa familia baten aurka sorgin-ehiza bat burutzeko.

Halakoxeak dira gauzak, zenbaitek errazago sentitzen du errukia txakurkume batekin hainbat pertsonarekin baino. Dei iezadazue zoroa, dei iezadazue erromantikoa, baina nik gizatasun handiagoa onartzen diet gizakiei maskotei baino, gizaki horiek ijitoak badira ere.

Koldo Alzola

Entzun
“Ni idependencia ni cristo que lo fundó: ‘La Kosa sosías'”-Jon Odriozola-

“Ni idependencia ni cristo que lo fundó: ‘La Kosa sosías'”-Jon Odriozola-

El unionismo español, donde incluyo a Podemos, consciente de que en Catalunya no tiene nada que hacer salvo emplear la fuerza y la represión, se ha sacado -de un tiempo a esta parte- de la chistera un conejo para distraer a la opinión pública de lo que es el quid de la cuestión en el llamado procés, esto es, el derecho a decidir, o así llamado.

Esta carta que se sacan de la manga es lo que en otros tiempos se llamaba la “cuestión social”! anteponiendo, por ejemplo, temas sociales -la “kosa sosiás”- socorridos como la educación y la sanidad, que siempre les importó tres cojones y parecen preocuparse y acordarse ahora, a la palpitante cuestión que más importa en estos momentos a la ciudadanía catalana, que no es otro, ya decimos, que su derecho a decidir impedido por el fascio español y sus colaboradores necesarios con cara conejo.

Encima te dicen que el procés ya aburre, como quien asiste a una función teatral o a una película ya vista. Pues bien, hablaré de la “kosa sosiás”, pero agarrándola por los cuernos. Y es que en el mundo actual del siglo XXI -la “sociedad de la opulencia”-,hay mucho de todo, pero nada de nada. No hay trabajo o, en otras palabras, hay millones de parados, de personas ociosas, sobrantes y frustradas. Los que tienen trabajo es como si no lo tuvieran porque es precario. Lo tienen ahora, pero no se sabe mañana o dentro de una semana. Tenemos muchos refugiados pero no los queremos. Nos excusamos diciendo que nos quitan un trabajo…que no tenemos. Hay millones de personas que no pueden ser veganos porque no tienen para comer. No pueden elegir su comida más apetecible, ni más saludable, aunque sobra tanta que se han inventado los “bancos de alimentos”, mientras que el resto se arroja a los contenedores de basura. Rajoy recomienda hacerte una pensión privada, como hacen mis ministros, le faltó decir.

En la edad del ladrillo, los rascacielos, las urbanizaciones y los resorts, hay personas “sin techo” que viven en la calle, en un cajero automático, bajo un puente como Carpanta, en un portal, en caravanas o en albergues para mendigos (los más afortunados).En una sociedad en la que te piden mil papeles para cualquier solicitud los hay que no tienen ninguno: los “sin papeles”. Los hay que tienen casa pero no tienen luz eléctrica en ella. Y eso que vivimos en el Primer Mundo, oiga. Viven a oscuras o se alumbran con velas. No tienen aire acondicionado y pasan frío en invierno y calor en verano. Tampoco tienen nevera, ni se pueden duchar con agua caliente, un lujo. No tienen horno ni microondas para cocinar…Hay escuelas pero es como si no las hubiera. El fracaso escolar es mayor que nunca. Hay hospitales pero faltan camas. Los enfermos pueblan los pasillos. En la sociedad de la información lo que más se da es la mentira, sobre todo en época electoral. Hay café descafeinado, cerveza sin alcohol, pan sin gluten, leche desnatada, gasolina sin plomo, cigarrillos eléctricos, etc.,etc.

Dices esto -que en Euskadi ya sabemos que no es para tanto- y te tildan de “demagogo” o apocalíptico. En fin, creo que me voy a dejar “koleta” y entonces, con suerte, dirán que tengo “sensibilidad”. Pero si me dejara “koleta”, ya no diría estas cosas ni las denunciaría, me transformaría: diría otras cosas o aparentaría decir lo mismo, pero con otras formas, ¿no es cierto?, que no incomodaran al sistema que digo combatir.

Entzun
“Urtebete” -Oier Azkarraga-

“Urtebete” -Oier Azkarraga-

Jarri gaitezen hausnartzen, zer egin dugu azken urte osoan? Zer egin dugu azken 12 hilabeteetan? Azken 48 asteetan? Azken 365 egunetan? Azken 8760 orduetan? Azken 525.600 minutuetan? Azken 31.536.000 segundoetan?

Urte bat azkar pasatzen da diogu askotan, oso motel beste batzuetan, baina konturatzeko kanpai-hotzek berriro ere urte bat pasatu dela oroitarazten digute, mahatsak jan, kopatxoa edan, purutxoa erre eta urte berriari aurre egiteko prest gaude.

Baina bada joku bat, jolastu gaitezen: Non uste duzu egongo zarela datorren asteazkenean? Eta Martxoaren 20an? Eta Abenduaren 31an? Eta datorren urteko otsailaren 10ean?

Julenek badaki, espetxean. Urtebeteko espetxe zigorra rotulki bat hartu eta pareta batetan idazteagatik. Urtebeteko zigorra, rotulki hori hartu aurretik, eta ostean, gazte mugimenduan antolatuta egoteagatik, herriaren alde lerrokatzeagatik. Urtebeteko zigorra euskal gazte konprometitua izateagatik.

“Urtebete eman beharko dut kartzelan, espetxean hamarkadak daramatzaten euskal herritar ezberdinekin alderatuta, gaitzerdi.” Irakurri diot eta odola hoztu zait zainetan. Ze herri gogorra dugun, ze errez ohitu garen injustizietara, ze errez dena asumitzera, ze erraztasunarekin jarraitu dezakegun gure bizitzarekin eta elur bolak botatzera joan lagunekin, Amurrioko gazte bat urtebetez espetxera doan bitartean.

Eta nik ezin dut, ez dut indarrik, ez dut indarrik irrifar egiteko, ez dut indarrik inguruan ezer pasako ez balitz bezala jarraitzeko, ez dut indarrik lagun bat, beste bat, espetxera nola doan ikusteko, ez dut indarrik zerrenda luze honetan beste preso bat markatzeko. Ez dut indarrik hau guztia gertatzen ari den bitartean horretarako guztirako indarra dutenak aguantatzen jarraitzeko.

Baina badut indarra, gogoa eta kemena, Julenek kalean uzten digun espazio huts erraldoia okupatzen jarraitzeko, gurea dena ozen aldarrikatzen jarraitzeko, injustizien aurrean zutunik jarraitzeko eta mahaiaren gainean kolpea ematen jarraitzeko.

Badut indarra, dena galdutzat eman duen herri baten aurrean, dena irabazteko dagoela aldarrikatzeko, eta badut indarra antolatzen jarraitzeko, etsipenari aurre egiteko, hitz handietan erori ez eta ekintza txikietan oinarritzen jarraitzeko. Badut indarra errotulkia hartu eta Julenek egin bezala, etorkizuna margotzen jarraitzeko. Eta gorriz, isuritako odol guztiaren gorriarekin, GORA JULEN ETA JULENTARRAK! Idazten, esaten, pentsatzen eta sentitzen jarraitzeko.

Oier Azkarraga

Entzun
“Ocho Historias” -Iñaki Lazkano-

“Ocho Historias” -Iñaki Lazkano-

Ocho historias

———————————————————————-

En este comienzo de año hemos sabido que ya somos un cuarto de millón las almas que poblamos Vitoria-Gasteiz, concretamente, 250.051 personas.

¡Joder! –pensé para mis adentros– ¡la vieja Vitoria está creciendo!

Pero eso, ¿es bueno per sé? ¿Crecer siempre es bueno?

Según los expertas la nueva Gasteiz se ha convertido en una ciudad atractiva y  tierra de oportunidades. Así, en el último año han nacido 2.276 niñas y niños y ha aumentado en 1.996 personas la población adulta. Vamos, que tenemos 4.272 nuevas vecinas y vecinos.

Según las expertos, nuestra ciudad es afortunada por atraer emigrantes, si no, tendríamos un grave problema en esta cada vez más envejecida sociedad nuestra. En la medida que se retiraran nuestros mayores no tendríamos quién los sustituyera en sus puestos de trabajo, no habría nuevos trabadores y trabajadoras en fábricas y obras, ya que en los últimos 30 años la población joven por estos lares ha bajado a la mitad.

Por lo tanto, – me pregunto-, ¿Cuál es el problema?

¿Las 4.201 personas originarias de Marruecos que viven y trabajan entre nosotras, ó los 420,1 millones que nos ha robado el PP a través de la Gürtel?

¿Las 1854 almas nigerianas que pueblan nuestros barrios, ó los 18,54 millones despilfarrados en el proyecto Hiriko?

¡Afortunada Gasteiz porque personas de 136 países diferentes han pensado que la vieja Vitoria y la nueva Gasteiz pueden ser tierra de acogida para desarrollar sus sueños!

Hagámos frente al reto, y pensemos que es una buena prueba, una buena oportunidad que nos convertirá en una sociedad plural y diversa.

Mientras tanto os propongo un juego: a ver quién encuentra antes a los y las ciudadanos que viven entre nosotros y proceden de Malaysia, Oman, Yemen, Myanmar, Jamaica, Laos, Haiti y Palestina. A los representantes únicos y especiales que esos países tienen en nuestra ciudad. 8 personas únicas e intrasferibles con sus 8 historias, seguro sorprendentes.

A ver quién las conoce antes.

Tantas historias como personas.

Entzun
“El lucifer sindical” -Juan Ibarrondo-

“El lucifer sindical” -Juan Ibarrondo-

Si existe un colectivo especialmente demonizado  en la prensa mayoritaria de este país, ése es el lucifer sindical vasco, el sindicato ELA.

Los intentos de desacreditarlo o ningunearlo han sido constantes, desde la prensa, la gran mayoría de los partidos políticos, por supuesto la patronal,  y también desde las administraciones públicas, sobre todo el Gobierno Vasco.

Afortunadamente -o desgraciadamente para ellos- el acoso no ha dado los frutos esperados y ELA sigue siendo el sindicato preferido de las trabajadoras y trabajadores vascos.

Eso se debe, en buena parte, a su actitud combativa junto con otros sindicatos de la mayoría sindical vasca, pero también a su independencia económica de las instituciones gubernamentales.

Esa independencia ha posibilitado  la utilización de  la caja de resistencia en determinados conflictos: una herramienta que ha contribuido a mantener huelgas vivas durante periodos prolongados de tiempo.

Dejaré para otra ocasión la crítica al  modelo sindical actual, en el que de una manera u otra también participa ELA, para centrarme en denunciar el último ataque sufrido precisamente contra la herramienta de la caja de resistencia.

La DFB, ha pedido que las aportaciones de la caja de resistencia tributen como renta de trabajo,  algo que a todas luces va más allá de razones técnicas y supone una toma de postura de esta institución -que debería ser de todas y todos- del lado de la patronal,  frente al derecho efectivo a la huelga.

Sigue este ataque la línea de la patronal, cuando insinuaba que deberían ilegalizarse ciertos sindicatos, o del PNV cuando acusaba a ELA de hacer política y salirse de sus funciones, o del Gobierno Vasco que prefiere  a sindicatos más dóciles en ciertos ámbitos de la  negociación colectiva, los cursos de formación…

 La huelga -hoy en día- está lejos de ser la panacea que fue en  la lucha de las trabajadoras y trabajadores , que cada vez  están más precarizadas, temporalizadas, desorganizadas…, pero continúa siendo una herramienta imprescindible a la que no podemos renunciar.

La próxima huelga feminista puedes ser una experiencia interesante para actualizar las huelgas, incluyendo huelga de consumo, de cuidados…; del mismo modo que el feminismo debiera ser ejemplo para las luchas de hombres y mujeres.

Sin embargo, experiencias como la huelga de las residencias en Bizkaia, y otras anteriores,  nos muestran que la huelga tradicional todavía es muy útil en algunos casos.

Por eso,  es necesario denunciar de manera unitaria cualquier ataque al derecho efectivo de huelga como el que ahora se produce por parte de la DFB. Ladran, luego cabalgamos.

Juan Ibarrondo

Entzun
“¿Fracaso social?” -Bego Oleaga-

“¿Fracaso social?” -Bego Oleaga-

Hace unos días la vecindad del popular barrio de Otxarkoaga de Bilbao sufrió una terrible agresión  cuyas  heridas  tardarán en sanar. Lucia y Rafael dos personas muy conocidas,  octogenarias e indefensas fueron atacadas  en su domicilio muriendo como consecuencia de las heridas sufridas. Y a nadie se le escapa que este hecho violento puede dañar lo que se considera como normalidad y estabilidad de la vida colectiva, y que guiados por las emociones más primarias se impulsen actitudes y respuestas viscerales que en nada ayuden a reflexionar sobre lo ocurrido para caminar en la búsqueda de soluciones. 

El vecino de Otxarkoaga Karlos Renedo, que se presenta en Twitter como “militante de una ciudad común”, ha abierto un hilo interesante para acercarnos a la problemática que vive este barrio, su barrio,  olvidado, en su opinión,  por las instituciones. Estas son algunas de sus interesantes reflexiones.

Karlos Renedo manifiesta:

 * Que lejos de los mensajes lanzados desde determinados medios de comunicación estos últimos días,  Otxarkoaga es, estadísticamente,  el segundo barrio con menos delitos de Bilbao.

* Que en Otxarkoaga se vive la desigualdad social que existe en Bilbao de forma brutal. La renta es 3 veces inferior a otros barrios de Bilbao y también es menor la esperanza de vida respecto a otros barrios de la ciudad.

* Recogiendo algunas intervenciones institucionales Renedo subraya que Aburto, alcalde de Bilbao, quiere confundir seguridad con policías y cámaras cuando, en su opinión,  un barrio seguro es un barrio con vida y con personas de confianza cercanas.

* Que en Bilbao siempre ha gobernado la derecha, que  las inversiones en un barrio trabajador históricamente de izquierdas han sido una birria comparadas con otras zonas,  que cientos de mayores no salen de casa y que no pueden bajar del 5º piso  donde viven por carecer de ascensores.

* Que los recortes sociales agravan la vida de las personas del barrio que atraviesan circunstancias de dependencia, paro y exclusión social; y que las instituciones no son capaces de responder a estas realidades.

* Que la solución vendrá por una mesa compartida que aborde los problemas del barrio de forma integral: actividad económica, educación, urbanismo, rehabilitación de edificios, servicios públicos, transporte, etc…)

* Que se necesitan compromisos institucionales previos: cuánto dinero y cuántos recursos vamos a dedicar para saldar la deuda con este barrio tantos años marginado.  Lo demás, añade,  seguirá siendo poses o parches.

En entrevista realizada por el diario “DEIA”, Jon Elordui, psicólogo y educador social plantea, sobre todo, la necesidad de procesos educativos encaminados a la rehabilitación de estos adolescentes.

El diario “GARA” con fecha 29 de enero publicaba una larga e interesante entrevista con Iñaki Esparza, Catedrático de Derecho Procesal de a UPV-EHU. Este jurista apuntaba aspectos muy interesantes para la reflexión como por ejemplo evaluar, detectar fallos y tratar de corregirlos, evitar el proceso penal y que estas personas que puedan estar en situación de exclusión puedan actuar como ciudadanos normales; etc.

Pero ¿qué es la normalidad? ¿Convivir con la pobreza y la exclusión como si se trataran de fenómenos naturales? La desigualdad social va en aumento y se ha cronificado. Como sociedad nos hemos acostumbrado y hemos asumido que la exclusión y la pobreza son fracasos individuales. Karlos Renedo nos hace una fotografía del barrio y de alguna manera aborda, además del déficit de recursos sociales,  la desigualdad social existente en Otxarkoaga. Sin embargo Jon Elordui e Iñaki Esparza tratan este doloroso hecho incidiendo, sobre todo, en las responsabilidades individuales de las personas que los cometen, en este caso de los chicos, y que evidentemente  no se deben pasar por alto.

Soy de la opinión que las situaciones de desigualdad conviviendo con una agresiva sociedad de consumo son un grave atentado a la convivencia social. A nivel más micro, la desigualdad social degrada a las personas y sus efectos pueden resultar demoledores. La cotidianidad atravesada por la pobreza se vuelve frustrante e insoportable. La convivencia familiar y social se va deteriorando. La vida en los márgenes sociales es hiriente y muy dolorosa. Y cuando ocurre algo tan terrible como que unos jóvenes, casi niños, matan a dos personas indefensas nos escandalizamos.

Además de la tristeza y el coraje que este suceso me ha originado está la preocupación por el encarcelamiento de los tres jóvenes en la cárcel de Zumárraga. Otra vez el recurso al aislamiento y al encarcelamiento de los pobres como respuesta al fracaso de las políticas sociales. ¿Alguien con un mínimo de sensibilidad y sentido común puede pensar que después de pasar años encarcelados en un lugar donde la contención y la seguridad priman frente a procesos rehabilitadores, estos jóvenes habrán sanado sus heridas?

Suscribo totalmente la frase del jurista Iñaki Esparza “Hemos fallado como sociedad, hay que recuperar a esas personas”

Me atrevo a sugerir a los portavoces del movimiento asociativo de Otxarkoaga, que en momentos tan difíciles para su barrio han mostrado, en sus comparecencias públicas, cercanía y sensibilidad tanto con la familia de Lucia y Rafael como hacia los jóvenes detenidos,  que no abandonen a estos chicos durante su encarcelamiento.

Bego Oleaga

Entzun
“Inbentarioa” -Mikel Ayllon-

“Inbentarioa” -Mikel Ayllon-

-Hamaika edo hamabi galtzerdi pare. Ia denek dute zuloren bat, gehienek hatz lodia ia osorik bistan uzteko modukoa. Badakit logaritmo nepertarrak erabiltzen, baina ez josteko orratz bat. Ia denak huts egiten du gure hezkuntza-sisteman.

-Galtzontzilo batzuk. Ilunak. Itsusiak. Funtzionalak. Erosoak. Gizona naiz, klaro.

-Prakak, hiru edo lau. Laburrak ere, pare bat. Finak eta merkeak guztiak, dagoeneko nahiko emanak, urraturen batekin ere gehienak. Horixe da moda, ohartu orduko edozein erraustegitan erretzen ari den oihal meta bat.

-Bospasei alkandora, denak mauka luzekoak. Komeni baita beti as bat gordean dugula paseatzea mundutik, zer gerta ere. Edo hala erakutsi didate, eta nik sinetsi, hurkoari laguntzea baino, hobe dudala amarruak egiten bizi.

-Hamar bat kamiseta, denak mauka laburrekoak. Gauza asko sinetsi ditudalako, baina inoiz ez delako berandu ziurtasunak moztu eta zalantzak ereiteko. Eta zer demontre, maite dudalako azala bistan ibiltzea, eguzkipean zein euripean, azalean sentitzen direlako, eta ez beste inon, minak eta pozak.

-Jertse lodi bat eta bi fin. Eranzteko, gutxi baitira bizitzan jertse bat kentzea baino plazer handiagoak.

-Zira bat eta zazpi euritako, asteko egun bakoitzeko bat, guztiak koloretakoak. Eta ez egunero euria egiten duelako, baizik eta egunero euria egin dezan, poetak gaztigatu zigun moduan, horixe baita zoriona, euria esan eta euria erortzea.

-Argazki batzuk, behin eta berriro tematzen direnak erakusten lehen ez nintzela horrelakoa, lehen zerua urdinagoa zela, irribarreak zabalagoak, prakak motzagoak. Eta, hala ere, edozein argazkik erakusten didan begirada benetakoagoa da gaur edozein ispiluk itzultzen didana baino.

-Plater batzuk, ontziak, sardexkak, koilarak, edalontziak… eta, momentuz, zorionez, goserik ez.

-Liburuak. Liburu asko. Handiak, txikiak, meheak, lodiak, mila aldiz orriztatuak eta behin ere ukitu gabeak, isilak, hitzontziak, zimurrak, labainak, xumeak, gozoak, gupidagabeak, zintzoak, begietara begiratzen ez dakitenak, laukiak, biribilak, etsiak, behinola bihotza lapurtu zigutenak eta berriro sekula itzuliko ez digutenak.

-Harri txiki batzuk ere bai, beti aldean eramaten ditudanak, badaezpada, hiltzen naizen lekuan hiltzen naizela, etxean hiltzeko beti.

Guztira hamar kutxa eta beste hamar poltsa. Hori besterik ez gara. Hamar kutxa eta hamar poltsa. Libururik gabe, erdia ere ez.

Labrit aspaldi desagertu zen etxetik. Telmo tarteka pasilloan gora eta behera dabilen mamu baten modukoa da. Jende arraroa ikusten hasi naiz gure etxean, haiek ere mamuenak bezain arropa zuriekin jantzita. Ahots batek esaten dit lasai egoteko, dena oso ondo doala, nire puskak batzen has naitekeela, eta laster joan ahal izango naizela hemendik.

Baina nik ez dut inora joan nahi.

Mikel Ayllon

Entzun
“And I think that’s beautiful” -Jaione Agirre-

“And I think that’s beautiful” -Jaione Agirre-

Duela aste batzuk twitterren, oker ez banago, Jasier ezizeneko erabiltzaile batek hari bat hasi zuen, erdaraz azalduz euskaraz esaten diren hainbat hitz (ez naiz sartuko denak zuzenak ziren ala ez) eta gehitu zien “[…] and I think that’s beautiful esaldia bukaeran. Oso ezaguna egin zen bereahala.

Euskal Herriko egunkari desberdinetan, ez ezik, Espainiako blogen batean ere ikusi dut aipaturik eta antzeko ekimenak egin dituzte beste atzerrietan ere (adibidez, Filipinetan).

Egia esan, hasieran ikusi nuenean grazia egin zidan, baina, ni garai bateko antigoalekoa izaki, ez nion garrantzi gehiegirik eman eta ez nion jaramonik egin.

Hartzen ari zen zabalpena ikusita, benetan zeukan garrantziaz konturatzen hasi nintzen. Ekimen xume eta jostari batek nola zabal dezakeen gure mundu honetan euskarari eta, beraz, gure herriari buruzko ezagutza. Hara non, Etxeparek esan zuen “Jalgi hadi plazara” hura berriturik.

Euskarak interneten ze garrantzi duen jakiteko zenbaki gutxi batzuk ikus ditzagun (azkue fundazioaren orritik jasoak): euskara interneten gehien erabiltzen diren 50 hizkuntzetariko bat da; hizkuntza gutxitu edo minoritarioetan presentzia handienetakoa du Twitterren eta Wikipedian 100.000 sarreretatik gora dauzka jadanik.

Mundu birtualean daukan presentzia, beraz, garrantzitsua da. Aldiz, mundu errealean gutxitu egin da erabilera (salbuespenak salbuespen). Nola da hori posible?

Azken aldian “gamifikazioa” izeneko termino bat modan jarri da: alegia, jokoetan erabiltzen diren modu eta estrategiak beste arlo batzuei aplikatzea, arlo horiek erakargarriagoak egiteko eta jendeak parte har dezan eta inplikaturik senti dadin horietan, jokoaren tresnak erabiliz. Estrategia hori aplikatu dela iruditzen zait kasu honetan, eta arrakastaz gainera.

Ea zorte ona dugun, eta Twitterren hasitako ekimen hori bezalakoak egiteko gai garen, gure hizkuntza ez dadin mundu birtualean bakarrik geratu eta kalean, lanean, eguneroko mundu errealean ere ezaguna, erabilia eta bultzatua izan dadin.

Jaione Agirre

Entzun
“Los principales protagonistas” -Jesús Valencia-

“Los principales protagonistas” -Jesús Valencia-

Según cuentan quienes hicieron el recuento, fuimos casi cien mil las personas que abarrotamos Bilbao aquel 13 de enero. Tarde fría en lo climático y cálida en lo humano; nos castigaba el rigor de una lluvia inclemente y nos desbordaba el calor de una solidaridad evidente. Una más de las  masivas marchas de enero a favor de los presos.

Este año, y por primera vez, la jornada arrancó alentadora. De boca en boca se fue extendiendo la noticia de que Paris insinuaba acercamientos. Hubo quienes echaban campanas a vuelo y otros – los escarmentados familiares- la recibían con cautela. Se les ha engañado tantas veces…! Pronto aparecieron los pregoneros oficiosos de la noticia. Algunos de ellos –Artesanos de la Paz o el Lehendakari de Iparralde- lo hacían con la autoridad de quien ha puesto la carne en el asador. Algún otro –me refiero a los voceros de Lakua- intentaban apuntarse un tanto que no les correspondía. Durante mucho tiempo han sido cómplices directos de la dispersión y ahora, cuando las armas populares han cesado,  siguen reclamando paciencia como si el tiempo no corriese en las celdas; o apelan a una discreción que suena a complacencia con los carceleros. Sus socios del PP y sus medios comunicativos, les concedieron y les concederán un papel protagónico que no les corresponde.

Concédase a la multitud anónima el protagonismo que se merece. Personas que llevan años asistiendo a la cita y que seguirán acudiendo mientras los dispersadores se obcequen en su crueldad; no habrá ventisca ni chaparrón que los disuada. La identidad de estas gentes quedaba sepultada bajo impermeables y paraguas pero su sensibilidad saltaba a la vista; sus nombres son multitud y eso basta.  Provenientes de aquí y de allá, rechazaban el atropello que se está cometiendo con los presos a los que respetan y admiran. En aquella fría tarde  secundaban la llamada de Sare pero su respuesta generosa no es propiedad de ningún organismo; es patrimonio de nuestro pueblo y de la solidaridad internacionalista.

Inmersos en la masa – como no podía ser de otra forma- los familiares. Mayores y pequeños a los que se les priva de la cercanía de sus seres queridos. Chapoteando charcas, avanzaban desbordados por las oleadas de afecto que les llegaban desde las abarrotadas aceras. Obligados por ley a ocultar el rostro de los suyos, los llevaban en lo más recóndito de sus entrañas; y les hacían llegar todo el cariño que percibían a cada paso que daban.

Las  protagonistas principales fueron  ellas y ellos. Paisanas y paisanos que han dado lo mejor de sus vidas intentando  abrir senderos a la liberación y a la justicia. Los que ahora están encarcelados y las que antes lo estuvieron sin haberse doblegado; ni a las seducciones traidoras, a los castigos severos o a los reglamentos vejatorios. Por encima de tanta crueldad, viven y sueñan con un mundo nuevo como todos los presos políticos del mundo. Nadie los pudo ver en aquella  marcha  pasada por agua pero, en realidad, eran ellas y ellos quienes la habían convocado.

Entzun

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies